توضیحات متا | تاثیر توضیحات متا در سئو | ماهور وبسایت

توضیحات متا:توضیحات متا متنی می باشد  با حدود 155 کلمه می باشد. یک برچسب در HTML  که خلاصه محتوای های شما در یک صفحه را نمایش می دهد. موتورهای جستجو…

ادامه خواندن توضیحات متا | تاثیر توضیحات متا در سئو | ماهور وبسایت